Wat biedt SpatiePlus?

Afhankelijk van de leeftijd, hulpvraag en indicatie, heeft SpatiePlus het volgende aanbod:

  • Jeugdhulp met verblijf (Jeugdwet)

Voor jongeren van 15 tot 18 jaar (eventueel uitlopend naar 23 jaar) die – tijdelijk – niet meer thuis of in een andere gezinsvorm kunnen wonen, biedt SpatiePlus een beschermde woonomgeving. Het uitgangspunt is om de jongere te begeleiden naar een (zo) zelfstandig (mogelijk) bestaan. Samen met de jongere wordt er gericht op het aanleren en eigen maken van vaardigheden om de zelfstandigheid te vergroten.

De woonvorm voor jeugdcliënten is zodanig ingedeeld dat er genoeg ruimte is voor – de ontwikkeling van de eigen –  zelfstandigheid, maar waar het ‘zo normaal mogelijk maken’ wordt bevorderd door ook te richten op gezamenlijke activiteiten en het bieden van een vaste dagelijkse structuur.

  • Beschermd wonen (WMO)

SpatiePlus biedt voor jongeren vanaf 18 jaar beschermd wonen aan. Cliënten krijgen hier een eigen kamer of studio, bestaande uit een woon- en slaapgedeelte met een eigen of gedeelde badkamer en keuken. Er wordt samen met de cliënt doelgericht gewerkt aan het toewerken naar een (meer) zelfstandige woonvorm. Bij onze beschermde woonlocaties is er 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding en toezicht aanwezig.

  • Begeleid Zelfstandig Wonen (Thuis+) (WMO)

Cliënten die begeleiding vanuit Thuis + ontvangen, hebben een eigen woning. Begeleiding is 24 uur per dag, 7 dagen per week op afroep beschikbaar. De cliënten zijn zelfstandiger, maar de  situatie is zodanig dat het nog steeds noodzakelijk is om ongepland te kunnen terugvallen op de begeleiding voor vragen, ondersteuning en/of begeleiding.

Let op: Thuis+ wordt binnen SpatiePlus ingezet als uitstroom- of nazorgtraject. Thuis+ is momenteel geen startpunt van een zorgtraject bij SpatiePlus. 

  • Ambulante hulpverlening (WMO)

Naast de bovenstaande woonvormen, biedt SpatiePlus ook ambulante begeleiding. Cliënten hebben hun eigen woning en krijgen, afhankelijk van de hulpvraag en indicatie, een vast aantal uren per week begeleiding.  Begeleiding is alleen op afspraak.

Let op: Ambulante begeleiding wordt binnen SpatiePlus alleen ingezet als uitstroom- of nazorgtraject We bieden het niet als startpunt van een zorgtraject.