Werkwijze

  • Algemeen

Bij SpatiePlus vinden we het begeleidingsproces een samenwerking tussen cliënt en begeleider, waar de eigen motivatie, het eigen kunnen én het eigen sociale netwerk van de cliënt centraal staan. We werken planmatig en in samenwerking met de cliënt aan diens doelen aan de hand van een eigen begeleidingsplan. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het 8-fasenmodel en de Zelfredzaamheidsmatrix.Verder werkt SpatiePlus onder andere vanuit de motiverende gespreksvoering, het competentiegericht werken en de presentiebenadering.

 

 

  • Jeugd

Op onze jeugdlocatie is de werkwijze meer groepsgericht, maar is er tevens genoeg ruimte voor het ontwikkelen van de eigen zelfstandigheid. Naast onze algemene werkwijze maken we op onze jeugdlocatie gebruik van verschillende richtlijnen ontwikkelt door het ‘Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming’, zoals de richtlijn ‘Residentiële jeugdhulp’. Tevens staat het model ‘Soepele Overgang’ al vroegtijdig in het begeleidingsproces van de jeugdcliënten centraal. Dit zodat  de overgang van 18- naar 18+ zo soepel mogelijk kan verlopen en een vervolgstap duidelijk in beeld wordt gebracht, inclusief bijpassende hulp.