De Jeugdwet: wat betekent de gemeente voor jou?

Wat wij bieden

Let op: per januari 2023 is SpatiePlus gestopt met het aanbieden van Jeugzorg

Ervaren jij en je kind problemen bij het opvoeden of opgroeien en is hiervoor hulp nodig? Dan krijg je te maken met de Jeugdwet. Je hoeft zelf geen wettenkenner te zijn om te begrijpen wanneer je kind recht heeft op zorg of hulp. Voor jeugdhulp vanuit de Jeugdwet is de gemeente het juiste adres. Wat de gemeente voor jou betekent met betrekking tot de Jeugdwet en SpatiePlus? Wij leggen het je uit!

De Jeugdwet in het kort

Voorheen, tot en met 2014, vergoedde de zorgverzekering psychologische en psychiatrische zorg. Stichting Jeugdhulp regelde de jeugdzorg in Nederland en de wet AWBZ betaalde dit. Tegenwoordig liggen deze taken bij de gemeenten. Wanneer je kind recht heeft op zorg of hulp, bepaalt de Jeugdwet sinds januari 2015. In deze wet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Als er sprake is van opvoed- en opgroeiproblemen, is het aan de gemeente om tijdig en de juiste hulp op maat in te zetten.

Jeugdwet en de rol van de gemeente

De gemeente heeft een jeugdhulpplicht. Zij adviseren en beslissen uiteindelijk dan ook welke ondersteuning het beste bij de hulpvraag past en hebben regie over het hulpverleningstraject. Wanneer je kiest voor Spatieplus, beoordeelt de gemeente of de aanmelding daadwerkelijk het beste bij ons past. Zodra de gemeente instemt met de hulpverlening, geven zij de indicatie af en houden zij gedurende het traject vinger aan de pols.

Wie zijn volgens de wet de verwijzers naar jeugdhulp?

In de Jeugdwet – die gemeenten lokaal organiseren – staat dat professionals in de wijkteams, huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders de wettelijke verwijzers zijn naar de jeugdhulp. Kwam je bijvoorbeeld via het wijkteam bij SpatiePlus terecht? Dan meldt de gemeente jou aan. Via de huisarts geldt dat de huisarts jou aanmeldt.

jeugdwet

Voor welke hulpvragen kan ik bij SpatiePlus terecht?

De doelgroep bestaat uit jongeren vanaf 14 jaar en ouder die tijdelijk door een lastige thuissituatie niet meer bij hun ouders/verzorgers kunnen wonen. Wij bieden hulp aan jeugdigen en (jong)volwassenen met hulpvragen op het gebied van psychosociale problematiek. Dit betekent dat er sprake is van problemen op meerdere levensgebieden, zoals: huisvesting, psychisch functioneren, de thuissituatie, justitie, financiën, persoonlijke verzorging.

Interesse in onze jeugdhulp?

Heb je interesse in begeleiding van SpatiePlus? Of wil je meer weten over de rol van de gemeente bij de aanmelding of het hulpverleningstraject? Vraag een kennismakingsgesprek aan of neem vrijblijvend contact met ons op.