Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat er een klacht is over de dienstverlening van SpatiePlus. Klachten kunnen eenvoudig worden ingediend. Vaak is de eerste stap om de klacht bespreekbaar te maken met de begeleider en volstaat het in de meeste gevallen om in een gesprek samen tot een oplossing te komen.

Lukt dit niet, dan kan via een brief aan de directie van SpatiePlus een klacht worden ingediend. De klacht dient zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Dit kan uiteraard ook anoniem. Belangrijk is om in ieder geval het volgende te vermelden:

– Wat is de klacht?
– Welke oplossing wil je graag voor de klacht?
– Hoe wil je op de hoogte worden gehouden van uitkomsten?

Afhankelijk van de ernst van de klacht kan de behandeling ervan vijf weken duren.

Het is daarnaast ook mogelijk om klachten via een onafhankelijke klachtencommissie in te dienen.
SpatiePlus is daarvoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De klacht wordt besproken met de commissie en vervolgens binnen zes weken behandeld.

Klachtenportaal zorg

 


 

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van SpatiePlus

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met SpatiePlus, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met SpatiePlus.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

Bel naar 088 – 555 1000
Mail naar info@akj.nl

Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.