Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat er een klacht is over de dienstverlening van SpatiePlus. Klachten kunnen eenvoudig worden ingediend. Vaak is de eerste stap om de klacht bespreekbaar te maken met de begeleider en volstaat het in de meeste gevallen om in een gesprek samen tot een oplossing te komen.

Lukt dit niet, dan kan via een brief aan de directie van SpatiePlus een klacht worden ingediend. De klacht dient zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Dit kan uiteraard ook anoniem. Belangrijk is om in ieder geval het volgende te vermelden:

– Wat is de klacht?
– Welke oplossing wil je graag voor de klacht?
– Hoe wil je op de hoogte worden gehouden van uitkomsten?

Afhankelijk van de ernst van de klacht kan de behandeling ervan vijf weken duren.

Het is daarnaast ook mogelijk om klachten via een onafhankelijke klachtencommissie in te dienen.
SpatiePlus is daarvoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De klacht wordt besproken met de commissie en vervolgens binnen zes weken behandeld.

Klachtenportaal zorg