Informatie voor verwijzers

Beschermd wonen voor jongeren met verblijf

Voor jongeren vanaf ca. 16 jaar (eventueel verlenging) die – tijdelijk – niet meer thuis of in een andere gezinsvorm kunnen wonen, biedt SpatiePlus een beschermde woonomgeving. Het uitgangspunt is om de jongeren te begeleiden naar een (zo) zelfstandig (mogelijk) bestaan. Samen met de jongere wordt er gericht op het aanleren en eigen maken van vaardigheden om de zelfstandigheid te vergroten. De woonvorm voor cliënten is zodanig ingedeeld dat er genoeg ruimte is voor – de ontwikkeling van de eigen –  zelfstandigheid, maar waar het ‘zo normaal mogelijk maken’ wordt bevorderd door ook te richten op gezamenlijke activiteiten en het bieden van een vaste dagelijkse structuur.

Kleinschalige woonvoorziening

De doelgroep bestaat uit jeugdigen vanaf ca. 16 jaar waarbij sprake is van complexe problematiek; gezin(netwerk)problematiek, psychiatrische problematiek en/of LVB. Er is ondersteuning nodig op alle levensgebieden. Er is behoefte aan intensieve nabijheid van begeleiding binnen een kleinschalige woonvorm met een vaste groep van begeleiders. Het reguleren van gedragsproblemen kan nodig zijn.

Beschermd wonen spatieplus

Zelfstandigheids-training

De doelgroep voor de zelfstandigheidstraining zijn jeugdigen vanaf 16 jaar oud tot 18 jaar (of eventueel met verlenging vanuit de verlengde jeugdwet) met enkelvoudige psychische of psychosociale problematiek. Zelfstandigheid staat hier voorop, wat betekent dat deze jeugdigen geen beroep hoeven te doen op het groepswonen. Zelfstandigheidstraining kan een start zijn ter voorbereiding op de aankomende 18e verjaardag, maar ook een afschaling van een traject in de kleinschalige woonvoorziening. Toewerken naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid staat voorop. De focus ligt op het leren van vaardigheden om zelfstandig een huishouden te kunnen draaien, waarbij er al (enige) stabiliteit is in het hebben en onderhouden van school/werk/dagbesteding. De zelfredzaamheidsmatrix staat centraal aan de te stellen doelen.

De aanmelding van jeugdigen verloopt via de verschillende Friese gemeenten en/of gecertificeerde instellingen.

Beschermd wonen (WMO)

SpatiePlus biedt voor jongeren vanaf 18 jaar beschermd wonen aan. Cliënten krijgen hier een eigen kamer of studio, bestaande uit een woon- en slaapgedeelte met een eigen of gedeelde badkamer en keuken. Er wordt samen met de cliënt doelgericht gewerkt aan het toewerken naar een zelfstandige woonvorm. Bij onze beschermde woonlocaties is er 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding en toezicht aanwezig.

Contra-indicaties:

 • Ernstig middelengebruik (harddrugs);
 • Mensen met een soft- en/of harddrugsafhankelijkheid;
 • Ernstige somatische klachten;
 • Ernstige gedragsproblemen waardoor de veiligheid van jezelf (en medecliënten) afneemt;
 • Zwangere cliënten of cliënten met een baby of kind;
 • Loverboyslachtoffers;
 • Zedendelinquenten;
 • Niet behandelbaar opstellen/voor behandeling openstaan;
 • Zorgmijding, niet begeleidbaar opstellen;
 • Ernstige beïnvloeding door het netwerk;
 • Niet gemotiveerd;
 • Ernstige eetstoornis;
 • Dierenbeul
Afspraak Spatieplus

Gesprek aanvragen

Check de beschikbaarheidswijzer