Klein(schalig) maar fijn!

Wat wij bieden

Klein(schalig) maar fijn!

SpatiePlus is een kleinschalige zorgaanbieder. Met de twee locaties die we hebben, hebben we plek voor zo’n 30 bewoners. Intramurale plekken met daarnaast nog een aantal uitstroomtrajecten. En dit vinden wij precies goed. ­


Klein
:

 

Korte lijnen

Het kleinschalige karakter van SpatiePlus, zorgt ervoor dat er binnen het team – maar ook naar netwerkpartners toe – altijd korte lijnen zijn. Er kan snel worden gehandeld, geschakeld en worden georganiseerd wanneer dat nodig is. Er is geen sprake van organisatielagen. Zijn er ideeën? Verbetervoorstellen? Van eindeloos mails versturen om hier iets mee te kunnen is bij ons geen sprake. Een appje of belletje naar de directeur, HR of andere collega is zo gedaan. Zonder 3 werkdagen te hoeven wachten uiteraard.

 

Leerzame werkomgeving

De afwezigheid van gelaagdheid betekent voor onze werknemers diversiteit in werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Werken bij SpatiePlus betekent afwisseling en veel leren. De kleinschaligheid van SpatiePlus zorgt ervoor dat er veel te leren valt over meer dan alleen de zorgtrajecten. Van in- tot uitstroom van bewoners, tot aan allerlei organisatorische aspecten. Werknemers worden overal actief bij betrokken en beschikken daardoor over een brede kennis.

 

Elkaar kennen

Bewoners en werknemers kennen elkaar. Er zijn geen onbekende gezichten. We weten van elkaar wie wie is. De omvang van SpatiePlus houdt het overzichtelijk en vooral heel belangrijk: persoonlijk.

 

Informeel karakter

Het creëren van een ongedwongen en gemoedelijke leef- en werkomgeving in een ‘ongewone’ setting, vinden wij belangrijk. Wonen in een beschermd wonen setting is niet doorsnee. Daarom focussen we juist op zo normaal mogelijk en gewoon. De kleinschaligheid maakt dit mogelijk.

 

No-nonsens

Doordat we kleinschalig zijn, we elkaar allemaal kennen en er sprake is van een informeel karakter, kunnen wij onze kracht in stand houden. Namelijk: ten allen tijde normaal en echt met elkaar communiceren. Waar we rekening houden met de aanwezige problematiek van de bewoners, communiceren we niet slechts vanuit methodische kaders. Centraal staat een open, eerlijke en directe communicatie met ruimte voor humor. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen: no-nonsens.

 

Maar fijn.