Wil je graag op jezelf wonen, maar is de stap om dit zelfstandig te doen te groot? Is het niet meer mogelijk om thuis te wonen?

Heb jij moeite met bijvoorbeeld:

  • Het volgen en afronden van een opleiding?
  • Huishoudelijke taken doen/bijhouden?
  • Geldzaken op orde krijgen en houden?
  • Op tijd naar bed gaan en opstaan?

SpatiePlus kan daarbij helpen en biedt begeleid en beschermd wonen aan voor jeugdigen en (jong)volwassenen in Friesland.  We zijn een kleinschalige lokale zorgaanbieder met een enthousiaste, persoonlijke en betrokken aanpak. We vinden dat ieder mens uniek is in zijn persoon en problematiek. Dit betekent dat iedereen die bij ons komt wonen de tijd en aandacht verdient om op een voor diens passende manier begeleid te worden. Er wordt gefocust op wat iemand wél kan, waarbij een positieve benadering centraal staat. Het uitgangspunt is om toe te werken naar een zo zelfstandig mogelijk leven, waarbij je als individu kan functioneren in de maatschappij.