Netwerk

 

Verwijsindex
SpatiePlus is aangesloten op de Verwijsindex Fryslân. Dit is een digitaal cliëntsysteem, waarin zorgverleners hun betrokkenheid bij cliënten tot 23 jaar kunnen aangeven. Dit maakt het mogelijk dat alle betrokken zorgverleners met elkaar kunnen afstemmen. Zorgverleners geven een signaal af om hun betrokkenheid kenbaar te maken en krijgen op die manier elkaars contactgegevens. Er wordt pas met andere zorgverleners afgestemd na overleg met de cliënt. Tot dit systeem hebben alleen zorgverleners toegang. Meer informatie over de Verwijsindex Fryslân vind je hier

 

Zorgcoöperatie Noord
SpatiePlus is lid van Zorgcoöperatie Noord. Meer informatie over deze coöperatie vind je hier.