Visie en Missie

SpatiePlus wil toewerken naar een samenleving waar de zelfredzaamheid van jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek en/of gedragsproblematiek wordt bevorderd. Ons doel is om onze cliënten te ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

 ‘Ieder mens is uniek in zijn persoon en problematiek’ staat bij SpatiePlus centraal.

Dit vraagt om een persoonlijke benadering en manier van hulpverlenen, waarbij we het belangrijk vinden om als vertrouwenspersoon te kunnen fungeren, om naast cliënten te staan, cliënten niet in een hokje te plaatsen, niet te veroordelen, maar cliënten juist te bekrachtigen in hun kunnen.