Voor wie?

SpatiePlus biedt hulp aan jeugdigen en (jong)volwassenen met psychosociale problematiek. Dit betekent dat er sprake is van problemen op meerdere levensgebieden, zoals: huisvesting, psychisch functioneren, de thuissituatie, justitie, financiën, persoonlijke verzorging. Je bent gemotiveerd en bereidt om samen met hulp van SpatiePlus toe te werken naar een (meer) zelfstandig bestaan. In een intakegesprek zullen we gaan kijken waar jij problemen ervaart en of én hoe SpatiePlus je daarbij kan helpen.

 

Er zijn ook problemen waar SpatiePlus je niet bij kan helpen. Dit noemen wij contra-indicaties.
Problemen waar SpatiePlus niet bij helpt zijn:

  • Ernstig middelengebruik (harddrugs);
  • Jeugdigen onder de jeugdwet met een soft- en/of harddrugsafhankelijkheid;
  • Ernstige somatische klachten;
  • Ernstige gedragsproblemen waardoor de veiligheid van jezelf (en medecliënten) afneemt;
  • Zwangere cliënten of cliënten met een baby of kind
  • Loverboyslachtoffers;
  • Zedendelinquenten;

Als er sprake is van één of meerdere van de bovenstaande problemen, dan zullen wij je doorverwijzen naar voor die problematiek gespecialiseerde (woon)instellingen.